Obec Vtáčkovce
ObecVtáčkovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

12/2023

800,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Kecerovce

24. 3. 2023

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

11/2023

Neuvedené

GAS Familia, s.r.o., Stará Ľubovňa

Obec Vtáčkovce

24. 3. 2023

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

10/2023

Neuvedené

GAS Familia, s.r.o., Stará Ľubovňa

Obec Vtáčkovce

3. 3. 2023

Odstppenie od zmluvy technika požiarnej ochrany

9/2023

Neuvedené

Vincent Takač

Obec Vtáčkovce

3. 3. 2023

Odstúpenie od zmluvy Autorizovaného bezpečnostného technika

8/2023

Neuvedené

Vincent Takač

Obec Vtáčkovce

3. 3. 2023

Darovacia zmluva

7/2023

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Vtáčkovce

3. 3. 2023

Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odapdmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

6/2023

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Vtáčkovce

28. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302071CPQ5-76-80vku

5/2023

15 960,00 EUR

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Vtáčkovce

21. 2. 2023

Dodatok č. 2 ku zmluve č. A/2683/08/2010

4/2023

144,00 EUR

TOPSET s.r.o

Obec Vtáčkovce

21. 2. 2023

Dodatok k zmluve tz2014-01-29bt2

3/2023

150,00 EUR

TOPSET s.r.o

Obec Vtáčkovce

21. 2. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve č. tz2019-06-04vs1

2/2023

162,00 EUR

TOPSET s.r.o

Obec Vtáčkovce

21. 2. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1/2023

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s. .

Obec Vtáčkovce

16. 1. 2023

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania

57/2022

Neuvedené

MARBU VO- poradenstvo s.r.o

Obec Vtáčkovce

5. 1. 2023

Hromadná licenčná zmluva

56/2022

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Vtáčkovce

2. 1. 2023

Kúpna zmluva

55/2022

5 167,50 EUR

Miroslav

Obec Vtáčkovce

28. 12. 2022

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

54/2022

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Vtáčkovce

27. 12. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb (poradenských a konzultačných)

53/2022

Neuvedené

Lenka Hujdičová

Obec Vtáčkovce

27. 12. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení triedeného zberu KO č. ZM-KO-OD-19-0962_SZ

52/2022

Neuvedené

KOSIT a.s

Obec Vtáčkovce

27. 12. 2022

Darovacia zmluva

51/2022

Neuvedené

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Vtáčkovce

8. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb - zber jedlých olejov a tukov

50/2022

5,00 EUR 5,-€/mesiac/1 ks nádoba bez DPH

Kosit a.s.

Obec

29. 11. 2022

Kúpna zmluva

49/2022

845,91 EUR

Vojtech

Obec Vtáčkovce

29. 11. 2022

Dohoda č. 22/41/010/157

48/2022

Neuvedené

Obec Vtáčkovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

29. 11. 2022

Dohoda č. 22/41/012/73

47/2022

Neuvedené

Obec Vtáčkovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

29. 11. 2022

Poistná zmluva

46/2022

47,50 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Vtáčkovce

31. 10. 2022

Dohoda 22/41/054/646

45/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Vtáčkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 151-175 z 195