Obec Vtáčkovce
ObecVtáčkovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 6. 2023

Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia

26/2023

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Vtáčkovce

18. 5. 2023

Kúpna zmluva

25/2023

648,29 EUR

Obec Vtáčkovce

Štefan

18. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu MŠ

24/2023

Neuvedené

ESPIK Group s.r.o

Obec Vtáčkovce

18. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu ZŠ

23/2023

Neuvedené

ESPIK Group s.r.o

Obec Vtáčkovce

16. 5. 2023

Mandántna zmluva

22/2023

5 000,00 EUR

EURO IN - Mgr. Drajna Peter

Obec Vtáčkovce

12. 5. 2023

Zmluva č. 323 0688 o poskytnutí dotácie

21/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Vtáčkovce

12. 5. 2023

Poistná zmluva

20/2023

260,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Vtáčkovce

12. 5. 2023

Dodatok č. 1 k dohode č. 23/41/054/466

19/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Vtáčkovce

12. 5. 2023

Poistná zmluva

18/2023

270,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Vtáčkovce

19. 4. 2023

Dohoda č. 23/41/054/794

17/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Vtáčkovce

5. 4. 2023

Zmluva o plnení úloh technika požiarnej ochrany

16/2023

600,00 EUR

Glorietta World s.r.o

Obec Vtáčkovce

5. 4. 2023

Zmluva o plnení úloh autorizovaného bezpečnostného technika

15/2023

600,00 EUR

Ing.Slávka Krempaská

Obec Vtáčkovce

5. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

14/2023

6 000,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce

5. 4. 2023

Dohoda č. 23/41/054/466

13/2023

4 140,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Vtáčkovce

24. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

12/2023

800,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Kecerovce

24. 3. 2023

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

11/2023

Neuvedené

GAS Familia, s.r.o., Stará Ľubovňa

Obec Vtáčkovce

24. 3. 2023

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

10/2023

Neuvedené

GAS Familia, s.r.o., Stará Ľubovňa

Obec Vtáčkovce

3. 3. 2023

Odstppenie od zmluvy technika požiarnej ochrany

9/2023

Neuvedené

Vincent Takač

Obec Vtáčkovce

3. 3. 2023

Odstúpenie od zmluvy Autorizovaného bezpečnostného technika

8/2023

Neuvedené

Vincent Takač

Obec Vtáčkovce

3. 3. 2023

Darovacia zmluva

7/2023

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Vtáčkovce

3. 3. 2023

Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odapdmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

6/2023

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Vtáčkovce

28. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302071CPQ5-76-80vku

5/2023

15 960,00 EUR

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Vtáčkovce

21. 2. 2023

Dodatok č. 2 ku zmluve č. A/2683/08/2010

4/2023

144,00 EUR

TOPSET s.r.o

Obec Vtáčkovce

21. 2. 2023

Dodatok k zmluve tz2014-01-29bt2

3/2023

150,00 EUR

TOPSET s.r.o

Obec Vtáčkovce

21. 2. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve č. tz2019-06-04vs1

2/2023

162,00 EUR

TOPSET s.r.o

Obec Vtáčkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 184