Obec Vtáčkovce
ObecVtáčkovce

Aktuality

Zobrazené 1-30 z 75

Oznamenie o prerušení distribucie elektriny

Dátum: 21. 5. 2024

Oznamujeme Vám, že odstávka elektriny bude v dňoch:

7.6.2024 - 09:00 - 11:00
14.6.2024 - 09:00 - 11:00
19.6.2024 - 07:20 - 18:00

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 - 2030

Dátum: 16. 5. 2024

zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027

Dátum: 16. 5. 2024

zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj

Dátum: 13. 5. 2024

Oznámenie o strategickom dokumente

Pozvánka na 11.zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.4.2024

Dátum: 25. 4. 2024

pozvánka

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy Vtáčkovce

Dátum: 24. 4. 2024

Dokument zverejnený v prílohe.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a vlastnoručne podpísané požadované doklady je potrebné doručiť do 20.05.2024 do 15:30 hod. na adresu: Obecný úrad Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 04447 Kecerovce. Zalepenú obálku označte: "Výberové konanie - riaditeľ ZŠ" "NEOTVÁ

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Vtáčkovce

Dátum: 24. 4. 2024

Výrok: Vynímajú sa z obvodu projektu pozemkových úprav v k. ú. Vtáčkovce parcely KN-E č. 381/1, 380/1, 380/2, 404/1, 404/2, 425/3, 426/1 a časť parcely 425/6, ktorá sa nachádza mimo zastavaného územia obce (intavilán)
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Pozvánka na 10.zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 3.3.2024

Dátum: 27. 2. 2024

OZ dňa 3.3.2024 o 16:00 hod.

Oznam - Materská škola - zatvorená 14.02.2024

Dátum: 13. 2. 2024

Vedenie Materskej školy Vtáčkovce oznamuje, že dňa 14.2.2024 bude Materská škola zatvorená, z prevádzkových dôvodov.

Výberové konanie na 2 pracovné pozície členov Miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Vtáčkovce

Dátum: 13. 2. 2024

Výberové konanie na 2 pracovné pozície členov Miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Vtáčkovce 27.02.2024 o 10:00 hod.
Uzávierka na predkladanie žiadosti o prijatie do zamestnania je 23.02.2024

Výberové konanie na pracovné pozície členov miestnej občianskej a preventívnej služby

Dátum: 4. 12. 2023

Výberové konanie na pracovné pozície 8 členov miestnej občianskej a preventívnej služby sa uskutoční 19.12.2023 o 10:00 hod.
Uzávierka na predloženie žiadosti o prijatie do zamestnania 15.12.2023 do 12:00.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí vodoprávneho konania - "Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie pre IBV Vtáčkovce - 14 b. j.

Dátum: 14. 11. 2023

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania podľa §73 ods. 4 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ verejnou vyhláškou

Reťaze sú zakázané

Dátum: 9. 11. 2023

Psy narodené po 1. januári 2022 nesmú byť na reťazi vôbec, všetky ostatné psy musia byť z reťaze pustené najneskôr 1.1.2024.

Vodíková stratégia Košického kraja

Dátum: 5. 6. 2023

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030

Dátum: 5. 6. 2023

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Erasmus pre mladých podnikateľov

Dátum: 1. 6. 2023

Využite príležitosť vycestovať do zahraničia na platenú stáž do firmy podľa vlastného výberu, kde získate podnikateľské zručnosti od skúsených a inovatívnych podnikateľov. Program Erasmus pre mladých ľudí Vám prináša možnosť rozbehnúť svoj vlastný biznis.

Oznámenie verejnou vyhláškou a pozvánka

Dátum: 29. 5. 2023

Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie

Stratégia rozvoja a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030

Dátum: 18. 5. 2023

zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji

Dátum: 18. 5. 2023

zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Zámer predať nehnuteľný majetok CKN 1354/2 - osobitný zreteľ

Dátum: 12. 5. 2023

Zámer predať nehnuteľný majetok CKN 1354/2 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 82 m2 - osobitný zreteľ

Oznámenie verejnou vyhláškou

Dátum: 12. 5. 2023

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31 Košice pripravuje realizáciu stavby "Vtáčkovce, IBV 14 RD - NN, ktorej obsahom je rekonštrukcia existujúceho VN vedenia podľa priloženej situácie.

Zápis do Materskej školy Vtáčkovce

Dátum: 12. 5. 2023

Zápis do Materskej školy sa bude konať 16.5.2023 v čase
od 8:00 - 14:00 v priestoroch Materskej školy Vtáčkovce 1

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025

Dátum: 25. 4. 2023

Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Práva je sprístupnená:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-opadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025

Infekčná hepatitida typu A - zdravotno-výchovné materiály

Dátum: 29. 3. 2023

V rámci preventívnych a osvetových opatrení Vás upozorňujeme na výskyt žltačky typu A aj v našom okrese. Na základe uvedeného zverejňujeme zdravotno - výchovné materiály

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027

Dátum: 24. 3. 2023

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Dátum: 24. 3. 2023

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 - Základná škola Vtáčkočkovce

Dátum: 20. 3. 2023

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Vtáčkovce sa uskutoční 13. apríla 2023 /štvrtok/ od 9:00 hod.

Verejná vyhláška - uznesenie Okresného súdu Košice - okolie

Dátum: 20. 3. 2023

V právnej veci navrhovateľky Gabriely Šiškovej v konaní o potvrdenie vydržania

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Dátum: 9. 3. 2023

Vzhľadom k rýchlemu nástupu jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okr. riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie Vás upozorňuje na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov, trávnych porastov, verejných priestranstiev a prírodného prostredia pred požiarmi

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných

Dátum: 1. 3. 2023

Opatrenia

Zobrazené 1-30 z 75

Oznamy

Voľby

Voľby prezidenta SR 2024

Voľby so Európskeho parlamentu

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sviatok

Meniny má Ela

Zodpovedná osoba

e-mailová adresa:

zodpovedna.osoba.obce@g
mail.com

Korešpondenčná adresa:

Zodpovedná osoba

Obec Vtáčkovce Obecný úrad č. 15

044 47 Vtáčkovce

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:39

Slnko zapadá:20:22

Banner životné prostredie