Obec Vtáčkovce
ObecVtáčkovce

Aktuality

Zobrazené 31-60 z 64

Referendum - Informácie pre voliča

Dátum: 7. 11. 2022

Referendum sa koná v sobotu 21.1.2023 od 7:00 do 22:00 h.

Vyhlásenie referenda 21.1.2023

Dátum: 7. 11. 2022

Prezidentka SR rozhodnutím č. 362/2022 Z.z., zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 4.11.2022, vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Predmetné rozhodnutie tvorí prílohu tejto informácie.

Výsledky komunálnych volieb 2022

Dátum: 31. 10. 2022

Zápisnica

Zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok - osobitný zreteľ

Dátum: 26. 10. 2022

Zámer predať - CKN 391/125 a CKN 391/124

Špecialne hlasovanie - voľby do orgánov územnej samosprávy

Dátum: 24. 10. 2022

Prijímanie žiadosti
Podmienky zápisu oprávnených voličov

Pozvánka na 31. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22.10.2022

Dátum: 18. 10. 2022

Pozvánka

Oznam o výberovom konaní TSP a TP

Dátum: 14. 10. 2022

Výberové konanie 26.10.2022 na pozície TSP a TP

Oznamenie o začatí správneho konania v k. ú. Vtáčkovce

Dátum: 14. 10. 2022

Začatie správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o zmene druhu pozemku podľa § 11 odst. 1 písm. a) zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia....

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce

Dátum: 21. 9. 2022

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022.

Informácia o spôsobe hlasovania - voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Dátum: 21. 9. 2022

Informácia o spôsobe hlasovania

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v katastralnom území Vtáčkovce

Dátum: 7. 9. 2022

V zmysle § 8 odst. 4 zákona o pozemkových úpravách sa toto rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou.

Oznam pre vlastníkov pôdy od AGRO PLUS Budimír

Dátum: 31. 8. 2022

AGRO PLUS spol. s r.o. oznamuje občanom: viď prílohu

Informácie o nákaze Afrického moru ošípaných

Dátum: 25. 8. 2022

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie zasiela aktuálne letáky týkajúce sa zvyšovania povedomia o nákaze Afrického moru ošípaných

Pozvánka na 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 4.8.2022

Dátum: 1. 8. 2022

Pozvánka na 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 4.8.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1.7.2022

Dátum: 1. 8. 2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1.7.2022

Menovací dekrét zapisovateľka

Dátum: 20. 7. 2022

Menovací dekrét zapisovateľka

Oznámenie o určení úväzku starostu obce na volebné obdobie 2022-2026

Dátum: 11. 7. 2022

Oznámenie o určení úväzku starostu obce na volebné obdobie 2022-2026

Oznámenie volebný obvod a počet poslancov

Dátum: 11. 7. 2022

Oznámenie volebný obvod a počet poslancov

Uznesenie z 29. obecného zastupiteľstva zo dňa 4.07.2022

Dátum: 8. 7. 2022

Uznesenie z 29. obecného zastupiteľstva zo dňa 4.07.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 2022

Dátum: 1. 7. 2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 2022

Uznesenie z 28. obecného zastupiteľstva zo dňa 28.04.2022

Dátum: 6. 5. 2022

Uznesenie z 28. obecného zastupiteľstva zo dňa 28.04.2022

Zámer obce predať nehnuteľný majetok - osobitý zreteľ - Bod č. 13

Dátum: 29. 4. 2022

Zámer obce predať nehnuteľný majetok - osobitý zreteľ - Bod č. 13

Zámer obce predať nehnuteľný majetok - osobitý zreteľ - Bod č.14

Dátum: 29. 4. 2022

Zámer obce predať nehnuteľný majetok - osobitý zreteľ - Bod č.14

Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2022-2023

Dátum: 20. 4. 2022

Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2022-2023

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE VTÁČKOVCE

Dátum: 1. 4. 2022

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE VTÁČKOVCE

Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Dátum: 1. 4. 2022

Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Správa o plnení úloh KPSS obce Vtáčkovce za rok 2021

Dátum: 1. 4. 2022

Správa o plnení úloh KPSS obce Vtáčkovce za rok 2021

2021– Výročná správa individuálna

Dátum: 23. 3. 2022

2021– Výročná správa individuálna

Záverečný účet 2021

Dátum: 23. 3. 2022

Záverečný účet 2021

ROZPOČET 2022 – 1 zmena

Dátum: 23. 3. 2022

ROZPOČET 2022 – 1 zmena

Zobrazené 31-60 z 64

Oznamy

Voľby 2023

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Sviatok

Meniny má Andrej, Ondrej, Andreas

Zodpovedná osoba

e-mailová adresa:

zodpovedna.osoba.obce@g
mail.com

Korešpondenčná adresa:

Zodpovedná osoba

Obec Vtáčkovce Obecný úrad č. 15

044 47 Vtáčkovce

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:04

Slnko zapadá:15:41

Banner životné prostredie