Obec Vtáčkovce
ObecVtáčkovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ55/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Dezider

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ54/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Darina

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ53/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Lucia

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ52/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Gabriela

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ51/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Peter

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ50/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Rudolf

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ49/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Vojtech

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ48/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Vlasta

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ47/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Milan

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ46/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Jolana

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ45/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Dávid

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ44/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Viera

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ43/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Milan

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ42/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Mária

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ41/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Ján

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ40/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Ján

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ39/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Vladimír

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ38/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Alojz

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ37/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Ružena

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ36/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Stanislav

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ35/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Etela

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ34/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Etela

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ33/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Miroslav

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ32/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Miroslav

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ31/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Miroslav

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ30/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Miroslav

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ29/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Rozália

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ28/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Zdenek

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ27/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Vojtech

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ26/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Vojtech

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ25/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Marek

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ24/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Vojtech

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ23/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Dušan

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 22/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Viera

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ21/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Blanka

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ20/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Vladimír

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ19/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Monika

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 18/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Vojtech

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 17/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Vojtech

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 16/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Vojtech

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 15/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Emil

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 14/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Angela

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 13/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Roman

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 12/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Ladislav

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 11/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Ladislav

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 10/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Peter

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 9/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Stanislav

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 8/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Ján

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 7/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Emília

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 6/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Emília

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 5/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Roman

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 4/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Lucia

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 3/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Vojtech

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 2/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Ingrid

29. 9. 2023

Nájomná zmluva

NZ 1/2023

5,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Monika

19. 9. 2023

Dohoda číslo 23/41/054/1853

44/2023

6 900,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Vtáčkovce

19. 9. 2023

Zmluva o dielo

43/2023

23 700,00 EUR

ZED - stav, s. r. o.

Obec Vtáčkovce

19. 9. 2023

Zmluva o dielo

42/2023

41 850,00 EUR

ZED - stav, s. r. o.

Obec Vtáčkovce

19. 9. 2023

Zmluva o dielo

41/2023

16 406,16 EUR

AURIOL spol. s r. o.

Obec Vtáčkovce

19. 9. 2023

Mandátna zmluva

40/2023

12 000,00 EUR

Rafstav s. r. o.

Obec Vtáčkovce

25. 8. 2023

Kúpna zmluva

39/2023

12 712,00 EUR

Andrea

Obec Vtáčkovce

15. 8. 2023

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti

38/2023

500,00 EUR

EURO IN - Mgr. Drajna Peter

Obec Vtáčkovce

15. 8. 2023

Mandátna zmluva

37/2023

1 000,00 EUR

Ing. Iveta Sabaková

Obec Vtáčkovce

15. 8. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP, č. ZM_SEP-IMRK3-2022-0004965

36/2023

Neuvedené

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Vtáčkovce

1. 8. 2023

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Zmena stavebníka

35/2023

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Vtáčkovce

17. 7. 2023

Dodatok k zmluve

34/2023

23,00 EUR

Slovak Telekom, a.s. .

Obec Vtáčkovce

11. 7. 2023

Zmluva o dielo

33/2023

1 137 000,00 EUR

Reinter s.r.o.

Obec Vtáčkovce

4. 7. 2023

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov

32/2023

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Vtáčkovce

4. 7. 2023

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

31/2023

1 818,34 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Vtáčkovce

16. 6. 2023

Zmluva o pokytovaní právnych služieb

30/2023

178,80 EUR

JUDR. LUKAŠ KOVANIČ

Obec Vtáčkovce

13. 6. 2023

Kúpna zmluva

29/2023

246,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Margita

13. 6. 2023

Zmluva o postúpení práv a povinnosti stavebníka č. 316/27/2023/IÚ na časť stavby Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie pre IBV Vtáčkovce - 14 b.j.

28/2023

Neuvedené

Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.

Obec Vtáčkovce

1. 6. 2023

Dodatok č. 1 k dohode č. 23/41/054/794

27/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Vtáčkovce

1. 6. 2023

Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia

26/2023

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Vtáčkovce

18. 5. 2023

Kúpna zmluva

25/2023

648,29 EUR

Obec Vtáčkovce

Štefan

18. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu MŠ

24/2023

Neuvedené

ESPIK Group s. r. o.

Obec Vtáčkovce

18. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu ZŠ

23/2023

Neuvedené

ESPIK Group s. r. o.

Obec Vtáčkovce

16. 5. 2023

Mandántna zmluva

22/2023

5 000,00 EUR

EURO IN - Mgr. Drajna Peter

Obec Vtáčkovce

12. 5. 2023

Zmluva č. 323 0688 o poskytnutí dotácie

21/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Vtáčkovce

12. 5. 2023

Poistná zmluva

20/2023

260,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Vtáčkovce

12. 5. 2023

Dodatok č. 1 k dohode č. 23/41/054/466

19/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Vtáčkovce

12. 5. 2023

Poistná zmluva

18/2023

270,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Vtáčkovce

19. 4. 2023

Dohoda č. 23/41/054/794

17/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Vtáčkovce

5. 4. 2023

Zmluva o plnení úloh technika požiarnej ochrany

16/2023

600,00 EUR

Glorietta World s.r.o

Obec Vtáčkovce

5. 4. 2023

Zmluva o plnení úloh autorizovaného bezpečnostného technika

15/2023

600,00 EUR

Ing.Slávka Krempaská

Obec Vtáčkovce

5. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

14/2023

6 000,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce

5. 4. 2023

Dohoda č. 23/41/054/466

13/2023

4 140,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Vtáčkovce

24. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

12/2023

800,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Kecerovce

24. 3. 2023

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

11/2023

Neuvedené

GAS Familia, s.r.o., Stará Ľubovňa

Obec Vtáčkovce

24. 3. 2023

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

10/2023

Neuvedené

GAS Familia, s.r.o., Stará Ľubovňa

Obec Vtáčkovce

3. 3. 2023

Odstppenie od zmluvy technika požiarnej ochrany

9/2023

Neuvedené

Vincent Takač

Obec Vtáčkovce

3. 3. 2023

Odstúpenie od zmluvy Autorizovaného bezpečnostného technika

8/2023

Neuvedené

Vincent Takač

Obec Vtáčkovce

3. 3. 2023

Darovacia zmluva

7/2023

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Vtáčkovce

3. 3. 2023

Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odapdmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

6/2023

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Vtáčkovce

28. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302071CPQ5-76-80vku

5/2023

15 960,00 EUR

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Vtáčkovce

21. 2. 2023

Dodatok č. 2 ku zmluve č. A/2683/08/2010

4/2023

144,00 EUR

TOPSET s.r.o

Obec Vtáčkovce

21. 2. 2023

Dodatok k zmluve tz2014-01-29bt2

3/2023

150,00 EUR

TOPSET s.r.o

Obec Vtáčkovce

21. 2. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve č. tz2019-06-04vs1

2/2023

162,00 EUR

TOPSET s.r.o

Obec Vtáčkovce

21. 2. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1/2023

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s. .

Obec Vtáčkovce

16. 1. 2023

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania

57/2022

Neuvedené

MARBU VO- poradenstvo s.r.o

Obec Vtáčkovce

5. 1. 2023

Hromadná licenčná zmluva

56/2022

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Vtáčkovce

2. 1. 2023

Kúpna zmluva

55/2022

5 167,50 EUR

Miroslav

Obec Vtáčkovce

28. 12. 2022

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

54/2022

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Vtáčkovce

27. 12. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb (poradenských a konzultačných)

53/2022

Neuvedené

Lenka Hujdičová

Obec Vtáčkovce

27. 12. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení triedeného zberu KO č. ZM-KO-OD-19-0962_SZ

52/2022

Neuvedené

KOSIT EAST s.r.o

Obec Vtáčkovce

27. 12. 2022

Darovacia zmluva

51/2022

Neuvedené

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Vtáčkovce

8. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb - zber jedlých olejov a tukov

50/2022

5,00 EUR 5,-€/mesiac/1 ks nádoba bez DPH

Kosit a.s.

Obec

29. 11. 2022

Kúpna zmluva

49/2022

845,91 EUR

Vojtech

Obec Vtáčkovce

29. 11. 2022

Dohoda č. 22/41/010/157

48/2022

Neuvedené

Obec Vtáčkovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

29. 11. 2022

Dohoda č. 22/41/012/73

47/2022

Neuvedené

Obec Vtáčkovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

29. 11. 2022

Poistná zmluva

46/2022

47,50 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Vtáčkovce

31. 10. 2022

Dohoda 22/41/054/646

45/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Vtáčkovce

27. 10. 2022

Zámenna zmluva

44/2022

Neuvedené

Rozália

Obec Vtáčkovce

27. 10. 2022

Darovacia zmluva

43/2022

12 442,00 EUR

Apoštolská cirkev na Slovensku

Obec Vtáčkovce

24. 10. 2022

Zmluva o spolupráci

42/2022

Neuvedené

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Vtáčkovce

17. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

41/2022

1 000,00 EUR

Obec Vtáčkovce

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburkého vyznania na Slovensku OPINÁ

17. 10. 2022

Kúpna zmluva

40/2022

161,47 EUR

Obec Vtáčkovce

Roman

22. 9. 2022

Dodatok č. 2 l Zmluve o dielo č ZM-KO-OD-19-0961 2019/OBEC

39/2022

Neuvedené

KOSIT EAST s.r.o

Obec Vtáčkovce

7. 9. 2022

Zmluva o budúcej zmluve

38/2022

648,29 EUR

Obec Vtáčkovce

Dezider

30. 8. 2022

Kúpna zmluva

37/2022

457,90 EUR

Obec Vtáčkovce

Lukáš

24. 8. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

36/2022

110,27 EUR

Anna

Obec Vtáčkovce

24. 8. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

35/2022

45,95 EUR

Ingrid

Obec Vtáčkovce

24. 8. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

34/2022

220,55 EUR

Milan

Obec Vtáčkovce

24. 8. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

33/2022

27,55 EUR

Marta

Obec Vtáčkovce

24. 8. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

32/2022

220,55 EUR

Andrea

Obec Vtáčkovce

24. 8. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

31/2022

292,22 EUR

Ľudmila

Obec Vtáčkovce

24. 8. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

30/2022

71,67 EUR

Imrich

Obec Vtáčkovce

24. 8. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

29/2022

45,95 EUR

Rastislav

Obec Vtáčkovce

24. 8. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

28/2022

173,68 EUR

Ján

Obec Vtáčkovce

24. 8. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

27/2022

27,55 EUR

Oľga

Obec Vtáčkovce

24. 8. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

26/2022

110,27 EUR

Pavol

Obec Vtáčkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.