Obec Vtáčkovce
ObecVtáčkovce

Aktuality

Zobrazené 1-30 z 68

Pozvánka na 10.zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 3.3.2024

Dátum: 27. 2. 2024

OZ dňa 3.3.2024 o 16:00 hod.

Oznam - Materská škola - zatvorená 14.02.2024

Dátum: 13. 2. 2024

Vedenie Materskej školy Vtáčkovce oznamuje, že dňa 14.2.2024 bude Materská škola zatvorená, z prevádzkových dôvodov.

Výberové konanie na 2 pracovné pozície členov Miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Vtáčkovce

Dátum: 13. 2. 2024

Výberové konanie na 2 pracovné pozície členov Miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Vtáčkovce 27.02.2024 o 10:00 hod.
Uzávierka na predkladanie žiadosti o prijatie do zamestnania je 23.02.2024

Výberové konanie na pracovné pozície členov miestnej občianskej a preventívnej služby

Dátum: 4. 12. 2023

Výberové konanie na pracovné pozície 8 členov miestnej občianskej a preventívnej služby sa uskutoční 19.12.2023 o 10:00 hod.
Uzávierka na predloženie žiadosti o prijatie do zamestnania 15.12.2023 do 12:00.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí vodoprávneho konania - "Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie pre IBV Vtáčkovce - 14 b. j.

Dátum: 14. 11. 2023

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania podľa §73 ods. 4 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ verejnou vyhláškou

Reťaze sú zakázané

Dátum: 9. 11. 2023

Psy narodené po 1. januári 2022 nesmú byť na reťazi vôbec, všetky ostatné psy musia byť z reťaze pustené najneskôr 1.1.2024.

Vodíková stratégia Košického kraja

Dátum: 5. 6. 2023

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030

Dátum: 5. 6. 2023

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Erasmus pre mladých podnikateľov

Dátum: 1. 6. 2023

Využite príležitosť vycestovať do zahraničia na platenú stáž do firmy podľa vlastného výberu, kde získate podnikateľské zručnosti od skúsených a inovatívnych podnikateľov. Program Erasmus pre mladých ľudí Vám prináša možnosť rozbehnúť svoj vlastný biznis.

Oznámenie verejnou vyhláškou a pozvánka

Dátum: 29. 5. 2023

Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie

Stratégia rozvoja a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030

Dátum: 18. 5. 2023

zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji

Dátum: 18. 5. 2023

zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Zámer predať nehnuteľný majetok CKN 1354/2 - osobitný zreteľ

Dátum: 12. 5. 2023

Zámer predať nehnuteľný majetok CKN 1354/2 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 82 m2 - osobitný zreteľ

Oznámenie verejnou vyhláškou

Dátum: 12. 5. 2023

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31 Košice pripravuje realizáciu stavby "Vtáčkovce, IBV 14 RD - NN, ktorej obsahom je rekonštrukcia existujúceho VN vedenia podľa priloženej situácie.

Zápis do Materskej školy Vtáčkovce

Dátum: 12. 5. 2023

Zápis do Materskej školy sa bude konať 16.5.2023 v čase
od 8:00 - 14:00 v priestoroch Materskej školy Vtáčkovce 1

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025

Dátum: 25. 4. 2023

Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Práva je sprístupnená:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-opadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025

Infekčná hepatitida typu A - zdravotno-výchovné materiály

Dátum: 29. 3. 2023

V rámci preventívnych a osvetových opatrení Vás upozorňujeme na výskyt žltačky typu A aj v našom okrese. Na základe uvedeného zverejňujeme zdravotno - výchovné materiály

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027

Dátum: 24. 3. 2023

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Dátum: 24. 3. 2023

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 - Základná škola Vtáčkočkovce

Dátum: 20. 3. 2023

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Vtáčkovce sa uskutoční 13. apríla 2023 /štvrtok/ od 9:00 hod.

Verejná vyhláška - uznesenie Okresného súdu Košice - okolie

Dátum: 20. 3. 2023

V právnej veci navrhovateľky Gabriely Šiškovej v konaní o potvrdenie vydržania

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Dátum: 9. 3. 2023

Vzhľadom k rýchlemu nástupu jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okr. riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie Vás upozorňuje na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov, trávnych porastov, verejných priestranstiev a prírodného prostredia pred požiarmi

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných

Dátum: 1. 3. 2023

Opatrenia

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Dátum: 28. 2. 2023

Líniová stavba "Miestna komunikácia" na parcele č. 1114/1, 1352 a 1115, v k. ú. Vtáčkovce s napojením vjazdu z účelovej komunikácie na parcele 1352 v k. ú. Vtáčkovce pre stavebníka: Obec Vtáčkovce, zastúpená starostkou, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce na účely sprístupnenia parciel v danej lokalite

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Dátum: 16. 2. 2023

Líniová stavba "Vtáčkovce IBV 14 RD" - NN, SO 01 - Silnoprúdové rozvody na pozemkoch parciel v k.ú. Vtáčkovce pre navrhovateľa: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Pozvánka na 4. zasadadanie Obecného zastupiteľstva

Dátum: 3. 2. 2023

Dňa 6.2.2023 o 18:00 hod.

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Miestna komunikácia

Dátum: 31. 1. 2023

"Miestna komunikácia" na parcele č. 1114/1, 1353, 1115

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovnatých porastov NN, Východoslovenská distribučná, a.s.

Dátum: 16. 1. 2023

Plánované odstránenie a okliesnenie stromov sa vzťahuje na dreviny/krovité porasti nachádzajúce sa v blízkosti nadzemného elektrického vedenia.

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 9.1.2023

Dátum: 5. 1. 2023

OZ dňa 9.1.2023 o 19:00

Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška

Dátum: 4. 1. 2023

Stavebné konanie na líniovú stavbu: "Vtáčkovce IBV 14 RD" - NN, SO 01 - Silnoprúdové rozvody na pozemkoch v k. ú. Vtáčkovce

Zobrazené 1-30 z 68

Oznamy

Voľby

Voľby prezidenta SR 2024

Voľby so Európskeho parlamentu

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zodpovedná osoba

e-mailová adresa:

zodpovedna.osoba.obce@g
mail.com

Korešpondenčná adresa:

Zodpovedná osoba

Obec Vtáčkovce Obecný úrad č. 15

044 47 Vtáčkovce

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:31

Slnko zapadá:19:35

Banner životné prostredie